VIETNAMESE FINANCIAL ASSISTANT TRỢ LÝ TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI VIỆT

Tầm nhìn Vision

  • Trở thành “Trợ lý tài chính cho người dân Việt, là nền tảng được sử dụng nhiều nhất”. Becoming "The most popularly used financial assistant platform for all Vietnamese."

Sứ mệnh Mission

  • Bringing the reality of the digital economy to everyone. Mang trải nghiệm thực tế của nền kinh tế số đến với mọi người.
  • Credit scoring for all adults. Chấm điểm tín dụng cho tất cả những người trưởng thành.
  • Connecting all your personal financial demands. Kết nối mọi nhu cầu tài chính cá nhân.
  • Cung cấp kiến thức tài chính cho người dân, giúp nâng cao hiểu biết về tài chính cá nhân. Providing financial knowledge and helping people to improve their understanding of their personal finance.

SẢN PHẨM Products

What is Vconomics? Vconomics là gì?

Vconomics là nền kinh tế số phi tập trung với hệ sinh thái dịch vụ tài chính dựa trên công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI). Vconomics is Decentralized Digital Economy with financial services ecosystem based on Blockchain and Artificial Intelligence (AI).

Vconomics is a decentralized economy in which customer demand determines value. All transactions are transparent and simple due to Blockchain and Smart Contracts. Vconomics là nền kinh tế phi tập trung, nơi giá trị được quyết định bởi nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Mọi giao dịch đều minh bạch dễ dàng được thực hiện thông qua smart contract dựa trên công nghệ Blockchain.

Vconomics hoạt động theo bàn tay vô hình của nền kinh tế, không một ai đơn lẻ và cụ thể có thể điều khiển Vconomics theo ý mình. Vconomics is operated by the invisible hand of the economy; no one can regulate Vconomics personally and specifically control.

Download now to get Free MICS Tải ngay để nhận MICS miễn phí

website-qrcode
vscore

What is Vscore? Vscore là gì ?

Vscore is a free credit scoring platform for all Vietnamese. Vscore enables people to understand their credit score and provides guidance on how to improve their credit scores so that they can be more proactive with their finance. Là Platform chấm điểm tín dụng miễn phí cho mọi người dân Việt. Vscore giúp bạn biết được điểm tín dụng bản thân, hướng dẫn bạn cải thiện điểm tín dụng để luôn sẵn sàng và chủ động trong tài chính.

Vscore connects financial needs and assists users in obtaining the most appropriate advices in finance and loans. Vscore kết nối các nhu cầu tài chính, giúp bạn có được sự tư vấn và những khoản vay phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Download now to get Free MICS Tải ngay để nhận MICS miễn phí

website-qrcode

ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP TEAM

ceo

Nguyen The Cuong

Co-Founder & CEO

cto

Tran Duc Thong

Co-Founder & CTO

ĐỘI NGŨ CỐ VẤN Advisory Board

cto

Ngo Van Tau

Chairman at GMO-Z.com RUNSYSTEM

cto

Nguyen Tan Minh

Vice Chairman at GMO-Z.com RUNSYSTEM

Partners đối tác của chúng tôi

gmo
info-q
logo-tenten
logo-gmo
logo-infoq
logo-rainbow
logo-tenten