Dịch vụ

Cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống phần mềm chất lượng cao phù hợp hoàn toàn với đặc thù ngành nghề, quy trình của từng công ty. Giúp tối ưu chi phí và tăng hiệu quả làm việc lên nhiều lần.

Đối tác

Finatech-OneStopITSolutions-VIB-Partnership Finatech-OneStopITSolutions-AIS-Partnership Finatech-OneStopITSolutions-GMOZ.COMRunsystem-Partnership Finatech-OneStopITSolutions-Coincu-Partnership Finatech-OneStopITSolutions-DTSGroup-Partnership Finatech-OneStopITSolutions-InfoQ-Partnership Finatech-OneStopITSolutions-CRVNCapital-Partnership Finatech-OneStopITSolutions-Accesstrade-Partnership Finatech-ITOutsourcing-BAS-Partnership Finatech-ITOutsourcing-Metawork-Partnership Finatech-ITOutsourcing-tenten-Partnership Finatech-ITOutsourcing-Blockchainwork-Partnership Finatech-ITOutsourcing-SHEBlockchain-Partnership Finatech-ITOutsourcing-UmbalaNetwork-artnership

Sản phẩm

Finatech-StockExchangeDevelopment-Product1-vn

#1

Sàn giao dịch chứng khoán

Sản phẩm được sử dụng bởi các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.

Finatech-StockExchangeDevelopment-Advantage1 Mở tài khoản nhanh chóng
Finatech-StockExchangeDevelopment-Advantage2 Hỗ trợ các công cụ tài chính
/Finatech-StockExchangeDevelopment-Advantage3 Kết nối nhiều ngân hàng
Finatech-StockExchangeDevelopment-Advantage4 Đa dạng các loại lệnh
Finatech-StockExchangeDevelopment-Advantage5 Đa thiết bị, đa ngôn ngữ

#2

Sàn giao dịch tập trung (CEX)

Hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử
Finatech-CryptoExchangeDevelopment-Advantage1
An toàn và bảo mật
Finatech-CryptoExchangeDevelopment-Advantage2
Hiệu năng cao (50k pts)
Finatech-CryptoExchangeDevelopment-Advantage3
Thanh toán dễ dàng với FIAT
Finatech-CryptoExchangeDevelopment-Advantage4
Hoạt động ổn định
Finatech-CryptoExchangeDevelopment-Advantage5
Hỗ trợ đa thiết bị và đa ngôn ngữ
Finatech-CryptoExchangeDevelopment-Advantage6
Finatech-DEXDeFiDevelopment-Product6

#3

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)

Finatech-DEXDeFiDevelopment-Function1 Nền tảng vay, cho vay ngang hàng
Finatech-DEXDeFiDevelopment-Function2 Ví phi tập trung (All-in-one Non-custodial Defi wallet)
Finatech-DEXDeFiDevelopment-Function3 Kết hợp Cross-chain và Liquidity Protocol
Finatech-DEXDeFiDevelopment-Function4 Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO)
Finatech-BlockchainWeb3-AppDevelopment-Product10.png

#4

Vconomics - Nền kinh tế số

Đây là nền tảng chấm điểm tín dụng, kết nối nhu cầu tín dụng dựa trên AI, đồng thời cung cấp dịch vụ tài chính dựa trên công nghệ Blockchain.

Đặc biệt, Vconomics áp dụng Gamification để tăng tương tác và tỷ lệ quay lại của người dùng.

Finatech-BlockchainWeb3-AppDevelopment-CreditScoring
Chấm điểm tín dụng

Chấm điểm tín dụng và kết nối nhu cầu tín dụng

Finatech-BlockchainWeb3-AppDevelopment-P2PLedning
Vay, cho vay ngang hàng

Nền tảng vay, cho vay tiền kỹ thuật số ngang hàng

Finatech-BlockchainWeb3-AppDevelopment-NFTMarketplace
Sàn giao dịch NFT

Nền tảng cho phép đúc, giao dịch NFT và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả.

Finatech-BlockchainWeb3-Keyvisual2

#5

Phát triển giải pháp Blockchain, Web3

Nhiều năm kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng độc lập hoặc cả hệ sinh thái sản phẩm trên các nền tảng khác nhau như: Ethereum, BNB, Polygon, Solana hay Aptos,...

Finatech-BlockchainWeb3Development-DeFi
Tài chính phi tập trung (DeFi)
Finatech-BlockchainWeb3Development-NewToken
Dịch vụ Token, Cryptocurrency
Finatech-BlockchainWeb3Development-Lending
Nền tảng vay, cho vay P2P
Finatech-BlockchainWeb3Development-SmartContract
Phát triển Smart Contract
Finatech-BlockchainWeb3Development-DApp
Ứng dụng phi tập trung (Dapp)
Finatech-BlockchainWeb3Development-StakingYieldFarming
Staking & Farming
Finatech-BlockchainWeb3Development-NFT
NFT & Marketplace
Finatech-BlockchainWeb3Development-SocialFi
Mạng xã hội phi tập trung (Decentralized Social Network)
Finatech-OneStopITSolutions-contact-layer1 Finatech-OneStopITSolutions-contact-layer2 Finatech-OneStopITSolutions-contact-layer2

Bạn đã sẵn sàng

cất cánh

với sự hỗ trợ công nghệ từ chúng tôi?

Để nhận được sự tư vấn tốt nhất, vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây

Finatech-BlockchainWeb3Development-Keyvisual3

Thông tin cá nhân

Hãy điền họ và tên.
Hãy điền tên công ty.
Email không hợp lệ.
Số điện thoại không hợp lệ.

Lĩnh vực cần tư vấn